Senteret sitt bannerbilde

Paradis Legesenter

 

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

FERIEAVVIKLING FASTLEGER

28. juni 2017

RUNE DANIELSEN:  Uke 26-27-28

VANJA ALVES: Uke 27-28-29 OG 32

SVERRE THOMAS ABERCROMBIE: Uke 29-30-31

RAGNA THIME HERSVIK: Uke 30-31-32

 

Dersom akutte tilfeller innenfor fastlegens ferie er dere velkommen til å ta kontakt for time hos annen lege. 

Dersom ikke akkutt bes det om at det tas med egen lege. 

SOMMEREN 2017

26. juni 2017

Pga ferie avvikling og sykdom er vi lite bemannet på kontoret. 

Dette medfører noe ventetid på tlf og sms svarer vi på fortløpende. 

Det kan ikke bestilles akutt timer / time samme dag per sms kun per tlf. 

Dersom AKUTT ta kontakt med legevakt eller livstruende situasjon kontakt 113. 

Vaksine mot skogflåttencefalitt

8. juni 2016

Etter medieoppslag merker vi økt forespørsel etter vaksine mot skogflåttencefalitt.

Skogflåttencefalittvaksine anbefales til personer som ofte blir bitt av flått og skal oppholde seg i skog og mark der det er risiko for smitte med TBE-virus (som kan forårsake hjernebetennelse).

Grunnvaksinasjon består av to doser med 1-3 måneders intervall. Tredje dose gis etter 5-12 måneder (før neste sesong) ved behov for fortsatt beskyttelse. Oppfriskningsdoser er nødvendig for vedvarende beskyttelse.

Vaksinen beskytter bare mot skogflåttencefalitt, ikke mot flåttbitt eller andre flåttbårne infeksjoner som for eksempel borreliainfeksjon

Se publikumsinformasjon fra FHI ved å klikke deg inn på fanen "Meny og lenker".  

Resept på vaksine fås ved å henvende seg til ekspedisjonen via helserespons eller vårt telefonnummer 51510890. Resepten kan forventes klar innen to dager og vaksinen settes på legekontoret uten forhåndsbestillt time.

Pris på vaksine pr. 08.06.16:

Ticovac junior "Pfizer" 284,51 kr pr. vaksine

Ticovac "Pfizer" 303,00 kr pr. vaksine