Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.Viktig informasjon

20. februar 2014 kl. 08:19

DRIFTSSTANS FREDAG 21. FEBRUAR

Pga skifte av alt sentralt datautstyr må kontoret stenges fredag 21. februar. Vi beklager bryderiet dette måtte medføre men vi har ikke mulighet for å gjøre dette på en annen måte. Ved krise må legevakt kontaktes. Det vil være kontorpersonell og lege på huset men mulighet for reseptforskrivinger, elektronisk korrespondanse osv må antas vanskelig til dette er sluttført. For alle vanlige henvendelser må vi be om at det sendes sms bestillinger og henvendelser og elelrs at en venter til over helg med å kontakte oss.

1. oktober 2013 kl. 12:21

Sesongens influensavaksine er kommet!

Vi har nå fått Vaxigrip 2013/2014 

Hvem anbefales vaksine:

Helsemyndighetene anbefaler vaksiner til følgende grupper hvor man har påvist økt risiko for alvorlig forløp av influensa:

•Alle som er 65 år eller eldre

•Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet

•Voksne og barn med kroniske hjerte-kar sykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

•Voksne og barn med svekket motstand mot infeksjoner

•Voksne og barn med med diabetes mellitus type 1 eller type 2

•Voksne og barn med kronisk nyresvikt eller kronisk leversvikt

•Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade

•Voksne og barn med svært alvorlig fedme (KMI eller iso-KMI > 40 kg/m2)

•Gravide i 2. og 3. trimester (kfr. folkehelsas råd til gravide )

•Beboere på alders- og sykehjem

•Det anbefales også å vaksinere helsepersonell som har pasientkontakt